Salon Fryzjerski dla psów
Przejdź do treści
Regulamin City of Dogs


 1. W celu wykonania usługi groomerskiej należy zarezerwować wizytę osobiście lub pod nr tel. 662 183 971. Jeżeli jest to pierwsza wizyta psa w salonie fryzjerskim prosimy o tym uprzedzić podczas umawiania wizyty w celu rezerwacji większej ilości czasu dla Państwa pupila.
  
 1. W razie rezygnacji z wizyty prosimy o telefoniczne odwołanie wizyty.

 1. W City of Dogs zabiegi groomerskie wykonywane są bez podawania psom jakichkolwiek środków uspokajających.

 1. W City of Dogs używane są profesjonalne kosmetyki dla zwierząt.

 1. Stanowisko pracy i narzędzia każdorazowo poddawane są dezynfekcji.

 1. Właściciel psa ma obowiązek poinformować o alergiach, chorobach serca, chorobach narządu ruchu, padaczce, przebytych niedawno zabiegach, trwającym przeziębieniu, trudnym czy lękliwym charakterze psa oraz innych znanych właścicielowi okolicznościach mogących wpływać na bezpieczeństwo psa podczas zabiegu oraz jego samopoczucie podczas i po zabiegu.
  
 1. City of Dogs nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa w wyniku zatajenia przez właściciela istnienia choroby.
  
 1. Psy stare, chore, bojaźliwe oraz nadpobudliwe strzyżone są wyłącznie na po wcześniejszym uzgodnieniu z groomerem i na odpowiedzialność właściciela.

 1. W przypadku trudnego czy agresywnego charakteru psa właściciel na czas wizyty jest zobowiązany zabezpieczyć psa kagańcem.
  
 1. Przed wizytą w City of Dogs proszę wyprowadzić psa na spacer w celu załatwienia jego potrzeb fizjologicznych.

 1. Proszę nie karmić psa bezpośrednio przed wizytą w salonie fryzjerskim.

 1. W City of Dogs usługi groomerskie wykonywane są bez obecności właściciela. Pod nieobecność właściciela pies jest spokojniejszy i współpracuje z groomerem. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z groomerem właściciel może towarzyszyć psu podczas usługi groomerskiej. Koszt takiej usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

 1. Usługi groomerskie wykonuje się na czystych i wyczesanych psach, w związku z tym w City of Dogs nie wykonujemy usługi strzyżenia/ trymowania/ wyczesania bez kąpieli psa.

 1. Psy są strzyżone na krótko w okresie mrozów tylko na wyłączną odpowiedzialność właściciela.

 1. Zwalczanie insektów podczas zabiegu groomerskiego jest obowiązkowe i wykonywane jest na koszt właściciela psa bez wcześniejszego uzgodnienia.

 1. Po zabiegu pies zostaje wydany osobie, która go dostarczyła do salonu lub osobie osobiście przez nią wskazanej.

 1. Właściciel jest zobowiązany poddawać psa wszystkim obowiązkowym szczepieniom. Przed wykonaniem usługi groomer może zażądać od właściciela psa przedstawienia książeczki potwierdzającej szczepienia psa.

 1. W City of Dogs nie wykonujemy zabiegów groomerskich na suczkach w czasie cieczki.

 1. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia psa podczas zabiegów groomerskich, które nastąpiło w wyniku już istniejącej choroby lub choroby, która ujawniła się podczas wizyty w salonie, groomer ma prawo w trybie awaryjnym skorzystać z konsultacji weterynarza współpracującego z City of Dogs. Koszty niezbędnych zaordynowanych przez weterynarza zabiegów ponosi właściciel psa.
  
 1. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas usługi groomer ma prawo w trybie awaryjnym skorzystać z konsultacji weterynarza współpracującego z City of Dogs. Koszty niezbędnych zaordynowanych przez weterynarza zabiegów ponosi City of Dogs.


Pozostawiając psa w City of Dogs na czas zabiegu groomerskiego właściciel psa/klient akceptuje i wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu City of Dogs.
City of Dogs Krzysztof Becla
Salon fryzjerski dla psów
ul. Katowicka 11/U27 61-131 Poznań
+48 662 183 971
Wróć do spisu treści